Människosmugglare greps

juni 23, 2008

Inte mindre än 1300 poliser från nio länder gjorde en samordnad insats mot människosmugglare. I Sverige gjordes tillslag på flera orter, bl.a. Borås, Malmö, Karlstad och Umeå. Aktionen genomförde av Europol och får väl ses som en kosmetisk manöver för att tillgodose den stora opinion som ogillar smuggling av människor in i Europa. I Sverige greps ca ett dussin personer, men i jämförelse med den enorma floden av människor som väller in i Europa och Sverige är tillslaget nästan betydelselöst. Endast under år 2007 kom nästa 20 000 asylsökande irakier till Sverige.

De som fått sina tillstånd att stanna reser sedan hem och hämtar släkten så att även de kommer hit. Eftersom varje person har stor släkt är antalet som kommer så stort att svenskarna trängs undan i sitt eget land.

Hela invandringspolitiken, flyktingpolitiken och EU:s politik är fullständigt vettlös och tycks bara ha ett enda syfte, nämligen att så fort som möjligt slå sönder nationernas etniska stabilitet och förvandla dem till bananrepubliker.

En ansvarsfull regering skulle inte släppa in en enda av dessa asylsökande eftersom människor med gott omdöme begriper konsekvenserna av det som sker. Vi svenskar förlorar vårt land och vår etniska grund raderas snabbt bort eftersom politikerna ingenting hellre önskar än att förvandla svenskarna till ett internationellt blandfolk. Sverige behöver inte hjälp av Europol att hitta några människosmugglare, vi behöver en ny politik som ser till att de åker härifrån vare sig de vill det eller inte.

Annonser

Socialdemokrat gripen för mordförsök

juni 22, 2008

En politiker, vars kurdiska ursprung och socialdemokratiska partitillhörighet flera medier försökt dölja, misstänks för mordförsök. Mannen är kommunalpolitiker och nämndeman i Sandviken och har en kulturell bakgrund som svenska politiker brukar uppskatta, tills den hamnar i konflikt med svensk lagstiftning. Då brukar man urskulda det som ”enstaka undantag” eller försöka dölja det. När någon svensk nationell däremot begår brott dramatiseras detta i medierna och används i kampanjer mot svensksinnade partier. Arbetarbladet, Befria Media.


Skottlossning i Göteborg för femtioelfte gången

juni 21, 2008

Två personer skadades svårt efter att ha blivit beskjutna på öppen gata i Göteborg. Medierna undviker att ge medborgarna en förklaring till den grova kriminalitet som florerar i staden. Den som vill veta vad som händer bör läsa boken Svensk Maffia. Där får man veta betydligt mer. GT


Mordbrand i Göteborg

juni 21, 2008

Personer som låg och sov i Agnesbergs stationshus i Göteborg utsattes för grov mordbrand och misshandel. Polisen grep fyra personer. Pressen som rapporterade om händelsen gav inga detaljer om vilka de inblandade personerna är. AB


Halalslaktade får

juni 19, 2008

Dagens Nyheter berättar att fyra får slaktats i Barockparken i Upplands Väsby. Fåren, som tillhör Hästa 4H-gård, hittade man resterna av för en vecka sedan. Liknande slakt har tidigare skett i Uppsala och har utförts professionellt. DN


Recension: Svensk Maffia.

juni 18, 2008

Recension: Svensk Maffia. (Wierup, Lasse & Larsson, Matti. Norstedts 2007.)

Begreppet maffia är något som de flesta svenskar förmodligen associerar till något som förekommer på Sicilien, i vissa delar av Östeuropa och möjligen på annat håll. I alla fall inte i Sverige.

Sverige har kraftigt förändrats från ett lugnt lagom-land till ett land där grov brottslighet och annat elände nu fått sitt genombrott. Det finns många skäl till det.

Boken Svensk Maffia redovisar hur de kriminella MC-gängen fick sitt fotfäste i Sverige. Det visar sig att de som hamnat i kriminella gäng är lättledda ungdomar, som sedan förhärdas. Ofta rör det sig om sådana som växt upp utan fäder och saknar stabil familjebakgrund.


Läsvärd bok om kriminella fenomen i Sverige.

En del av dem som anslutit sig till gängen har inspirerats av Hollywood-filmer och försökt bli som filmdukens fiktiva kriminella hårdingar. De har dragits in i gängen för att komplettera sin trasiga uppväxt utan kärlek och normer. Deras kriminella ”vänner” blev deras familj och deras liv kom att präglas av brottslighet och utanförskap. Men många av dem hade inget annat liv. De var svikna redan som barn av sina farsor som struntade i dem. Eftersom de saknade en normal uppväxt kunde de lätt anpassa sig till den subkulturella och kriminella världen. De visste varken vad som var rätt eller vad som var moral.

Författarna har grävt djupt och redogjort för hur det gick till när bl.a. Bandidos och Hells Angels startade upp. Vi får veta hur de arbetar och hur de förhåller sig till samhället. Boken beskriver dem som grovt kriminella organisationer och redogör för mord, överfall, bombdåd och annat som de har utfört mot både egna medlemmar och andra. Läsarna får också veta hur de arbetar, hur de utnyttjar nya medlemmar, ”prospects” och andra utan hänsyn till deras framtida öde.

Det är ganska lätt att dra slutsatser om vad som är fel samhället när man läst boken. Det märkliga är att varken polisen eller myndigheterna tycks att tagit dem på allvar. Istället fortsätter de att växa och de som styr Sverige är väldigt handlingsförlamade.

Att lösa problemen med kriminella gäng innebär inte att det räcker med att bara kasta in dem i fängelse. Vissa saker i samhället måste förändras till det bättre. En av många faktorer är familjepolitiken.

Det står alldeles klart att människor som växt upp i trasiga familjer kan bli ett problem när de växer upp. Om den trasiga familjen beror på otur, psykiska störningar eller annat kan alltid diskuteras. Men de saknare oftare den normala sociala kompetens som behövs för att fungera väl i ett samhälle. De tenderar också att gruppera sig som ”kamratgrupper” eftersom avsaknaden av normalt familjeliv ger dem trygghet i en sådan grupp. För en del tycks det inte spela någon roll om gruppen består av kriminella eller inte, behovet av social gemenskap är uppenbarligen större.

De kriminella gängens struktur, som delvis är en hollywood-produkt lockar också knasbollar till andra sektorer i samhället. Det tragiska är att Sverige nu får politiska grupperingar vars uppbyggnad och medlemskader påminner om de kriminella gruppernas. Svenska Motståndsrörelsen och Info14 är en sådana och där florerar grovt kriminella människor som använder våld och hot som arbetsmetod. Precis som i de kriminella rörelserna finns trasiga, kriminella och faderslösa gestalter i ledningen och alldeles klart ett antal psykopater. Även hit kan en del lättledda ungdomar dras in och få en felaktig uppfattning om vad fosterlandskärlek och viljan att försvara fosterlandet innebär. Det enda som händer är att de kastar bort sina egna liv, att de skapar konflikter med seriöst arbetande fosterlandsvänner. De skrämmer även bort vanliga svenssons, som inte vill befatta sig med patetiska skrikhalsar, som hellre ger sig på människor de ogillar (gärna svaga sådana) än de beslutsfattare de hatar. De gör i stället skäl för ordspråket ”tomma tunnor bullrar mest”.

Även här brister samhället. Eftersom samhället har skapat en ordning där det är näst intill förbjudet att vara invandringskritisk drar sig många civiliserade människor från att yttra sig. Istället överlämnar man till vissa galningar att fånga upp delar av den invandringskritiska opinionen. Ibland undrar man om det är vad beslutsfattarna verkligen vill. Kanske är det så att de vet att en nazistisk rörelse med kriminella psykopater som ledare aldrig kan vinna folkets stöd. Det kan då använda dessa galningar som skräckexempel på ”nazistiska hot” och liknande skrämskott, vilket äger sin riktighet.

Om medier och samhället gjorde det normalt att hysa invandringskritiska åsikter skulle dessa kriminella galningar förmodligen tyna bort och argumentet om ”nazistiskt hot” skulle tryta. Men eftersom de inte vill det kommer även här ett antal, främst väldigt unga och naiva människor, dras in en kultur som varken har med svenskhet eller civilisation att göra.

Boken bör läsas av alla som är intresserade av sitt samhälle och hur det tyvärr i många avseenden förändras till det sämre.


Det går bra för säkerhetsbranschen

juni 17, 2008

Det politiska utvecklingen gör att samhället förändras på många sätt. De som styr Sverige har inga invändningar mot att ganska mycket blir sämre och att många känner sig otrygga. En av de branscher som det går bra för när rättsordningen i ett land förfaller är säkerhetsbranschen. Vaktbolag och företag som säljer säkerhet går det bra för.

Ännu på 1960-talet stod de flesta portar öppna i våra städer. Koncentrationen av människor i takt med normernas upplösning tvingade fastighetsägare att lyssna på sina hyresgäster. Allt oftare utsattes de för inbrott eller ovälkomna besök i sina trappuppgångar. Kodlåsen gjorde sig entré. De finns nu i stort sett överallt och fungerar ganska bra för att utestänga människor som inte hör hemma i en viss fastighet. Men eftersom samhället fortsatte att förfalla räckte inte det alla gånger. Många fastighetsägare har under senare år kompletterat kodlåsen med allehanda varningsskyltar om att obehöriga polisanmäls om de vistas i fastigheten.

Den ökande brottsligheten, ofta relaterad till den ökande invandringen och till normupplösningen verkar inte politikerna ha särskilt mycket emot. De gör i alla fall inget konkret för att förändra politiken så att vi kan leva utan kodlås och utan alla dessa varningsskyltar, vars omfattning kommer att öka år från år.

Istället är det medborgarna själva som flyttar från otrygga områden till trygga områden. En bloggare noterade att Sverige mest otrygga områden är Malmö, Göteborg och Stockholm och att invandringen är störst i just dessa områden. Som av en händelse blir allt fler områden noga med att skydda sig från utomstående. Enskilda vägar med tillträde förbjudet för de som inte bor i området blir allt fler.

I Limhamn i Malmö, just Malmö, den otryggaste staden i Sverige, byggs nu en gated community (ett inhägnat, bevakat område), ett bostadsområde med 395 lägenheter. Det är naturligtvis så att det kommer fler sådana områden. I USA är de mycket vanliga och för att komma in i området måste man legitimera sig för en vakt, som oftast är beväpnad. I vissa delar av USA går ingen människa ut frivilligt utan tar bara bilden från och till de platser man ska besöka. Men inte ens det räcker alla gånger. ”Car-jacking” är en företeelse som kommit till Sverige och de brotten begås i stort sett uteslutande av människor från främmande kulturer, som av någon anledning fått tillstånd att bo i Sverige.

Se filmen om ett sådant brott i USA:

Vi svenskar har chansen att vända utvecklingen. Men för att kunna göra det måste sammansättningen i riksdagen förändras. Att rösta på nuvarande partier är att inrikta sig på ytterligare förfall. Ibland undrar man faktiskt hur en enda person kan rösta på de nuvarande riksdagspartierna, som undergräver stabiliteten i vårt land så mycket. Att rösta svenskt är det enda som kan bidra till att ändra utvecklingen i positiv riktning.