Södertäljes kommunalråd släpper nya grodor

juni 24, 2008

En av Sveriges mest inkompetenta politiker, det socialdemokratiska kommunalrådet Anders Lago i Södertälje, har uttalat sig igen. Senast var det med anledning att Södertälje tog emot flest asylsökande irakier i västvärlden. Lago tillhör den grupp totalt förvirrade politiker som gör precis som partipiskan bestämmer oavsett vilka konsekvenser det får. Lago är en av de politiker som gjort mest för att förstöra Södertälje. Nu har uttalat sig om att USA borde ta emot fler flyktingar från Irak. Varför denne politiker som redan förstört Södertälje vill att fler irakier ska få komma till USA är inte förvånande. Denne man, liksom majoriteten av politiker från riksdagspartierna, saknar all verklighetsuppfattning och måste snarast bytas ut mot bättre politiker. Att rösta på (s) är att rösta för Sveriges undergång. Att rösta svensk kan däremot rädda landet från politikernas totala vanstyre. AB

Annonser

Bananrepublikfest den 2 juli

juni 19, 2008


Med anledning av att FRA-lagen antogs anordnas en Bananrepublikfest i Stockholm den 2 juli. Tusentals människor kommer att närvara. Var med även du! Onsdag den 2 juli kl 15-19 på Mynttorget. Rick Falkvinge


Det går bra för säkerhetsbranschen

juni 17, 2008

Det politiska utvecklingen gör att samhället förändras på många sätt. De som styr Sverige har inga invändningar mot att ganska mycket blir sämre och att många känner sig otrygga. En av de branscher som det går bra för när rättsordningen i ett land förfaller är säkerhetsbranschen. Vaktbolag och företag som säljer säkerhet går det bra för.

Ännu på 1960-talet stod de flesta portar öppna i våra städer. Koncentrationen av människor i takt med normernas upplösning tvingade fastighetsägare att lyssna på sina hyresgäster. Allt oftare utsattes de för inbrott eller ovälkomna besök i sina trappuppgångar. Kodlåsen gjorde sig entré. De finns nu i stort sett överallt och fungerar ganska bra för att utestänga människor som inte hör hemma i en viss fastighet. Men eftersom samhället fortsatte att förfalla räckte inte det alla gånger. Många fastighetsägare har under senare år kompletterat kodlåsen med allehanda varningsskyltar om att obehöriga polisanmäls om de vistas i fastigheten.

Den ökande brottsligheten, ofta relaterad till den ökande invandringen och till normupplösningen verkar inte politikerna ha särskilt mycket emot. De gör i alla fall inget konkret för att förändra politiken så att vi kan leva utan kodlås och utan alla dessa varningsskyltar, vars omfattning kommer att öka år från år.

Istället är det medborgarna själva som flyttar från otrygga områden till trygga områden. En bloggare noterade att Sverige mest otrygga områden är Malmö, Göteborg och Stockholm och att invandringen är störst i just dessa områden. Som av en händelse blir allt fler områden noga med att skydda sig från utomstående. Enskilda vägar med tillträde förbjudet för de som inte bor i området blir allt fler.

I Limhamn i Malmö, just Malmö, den otryggaste staden i Sverige, byggs nu en gated community (ett inhägnat, bevakat område), ett bostadsområde med 395 lägenheter. Det är naturligtvis så att det kommer fler sådana områden. I USA är de mycket vanliga och för att komma in i området måste man legitimera sig för en vakt, som oftast är beväpnad. I vissa delar av USA går ingen människa ut frivilligt utan tar bara bilden från och till de platser man ska besöka. Men inte ens det räcker alla gånger. ”Car-jacking” är en företeelse som kommit till Sverige och de brotten begås i stort sett uteslutande av människor från främmande kulturer, som av någon anledning fått tillstånd att bo i Sverige.

Se filmen om ett sådant brott i USA:

Vi svenskar har chansen att vända utvecklingen. Men för att kunna göra det måste sammansättningen i riksdagen förändras. Att rösta på nuvarande partier är att inrikta sig på ytterligare förfall. Ibland undrar man faktiskt hur en enda person kan rösta på de nuvarande riksdagspartierna, som undergräver stabiliteten i vårt land så mycket. Att rösta svenskt är det enda som kan bidra till att ändra utvecklingen i positiv riktning.


”Håll sd utanför”

juni 17, 2008

Så skriver Expressen i sin ledare (som inte är undertecknad) den 17 juni 2008. Där framgår hur man vill minska inflytandet för sd. ”En skarp konkurrens mellan blocken missgynnar sd mest”. Om det är jämnt mellan blocken förutsätts väljarna att ta ansvar för att det block man stöder mest vinner. Om då hoppas Expressen att man inte röstar på småpartier utanför blocken. De hoppas också på miljöpartiet och att de börjar samarbeta högerut. Miljöpartiet har givit upp sina huvudsakliga EU-kritik och förmodligen får Bonnierpressen som de vill där. Även om medierna trixar för att kollra bort den invandringskritiska opinionen, så är detta trixande otrevligt, olustigt och framför allt odemokratiskt. Det är bara att hoppas att väljarna är så kloka att de verkligen röstar SVENSKT när det går till val. Sveriges framtid är beroende av att befolkningen väljer kloka politiker. Att notera är att när medierna framhåller hur viktigt det är att ”hålla sd utanför”, så presenteras aldrig några riktigt bra argument. Inte heller i den här ledaren. Exp.


”Vi” blir dummare

juni 13, 2008

Den genomsnittliga intelligenskvoten sjunker, säger 24-årige Etienne Forsström, som är medlem i Mensa. Förmodligen stämmer det, men frågan är varför den sjunker. I artikeln i Expressen presenterar Etienne ett par teorier, en om att mänskligheten nått sin höjdpunkt och en om att vi äter för dålig mat. Det ligger säkert något i det. En annan teori som är mer sannolik är att antalet mindre begåvade människor blir fler, på grund av invandring och ökade födelsetal inom de grupperna. De begåvade blir färre på grund av för låga födelsetal. Exp


Kampanjer för barnlöshet

juni 12, 2008

Det råder inte något tvivel om att vissa människor inte bör skaffa barn. I alla tider har människan betraktat sin omgivning och i tysthet eller öppet tänkt tanken att ”den där borde inte ha barn” eller ”den där borde ha många barn”.

Den svenska nativiteten är inte bara låg rent kvantitativt, det känsla för kvalitet som faktiskt präglat vår nation tycks vara som bortblåst. Ännu värre är det i mångkulturens tidevarv. De stora medierna fungerar som en ond kraft som gör allt för att skjuta det goda Sverige i sank och ersätta det med ett allemansland utan sans och vett.

Den sista tiden har flera tidningar haft artiklar där man framhäver barnlöshet som något lovvärt. Den 8 juni 2008 intervjuades i Aftonbladet tre kvinnor, som valt att inte skaffa barn. Det är möjligt att någon av dem vore olämplig som förälder, men tidningen ville gärna bidra till att göra den redan alldeles för stora och utbredda barnlösheten rumsren.

Om tidningen hade haft det minst ansvar för nationen och vår framtid hade den istället intervjuat kvinnor som valt att bilda familj, skaffa flera barn och inriktar sig på att hålla ihop familjen resten av livet.

Sverige är numera ett ganska söndrat land med en vilsen befolkning. Politikerna ger inga goda råd om vad som är bra och sunt. Barn och ungdomar får knapp någon vägledning, deras föräldrar har skilt sig och många är lätta byten i den blandetniska samhällsordning som sprider ut sig överallt. I varje genuint svenska samhälle och i varje by finns numera främlingar från jordens alla hörn och det är dem våra ungdomar beblandar sig med istället för att stå upp för den egna identiteten.

Det är en sorglig utveckling eftersom alldeles för många föräldrar tycks fullkomligt strunta i vem deras barn väljer som partner. Sverige har blivit hederskulturens absoluta motsats. I hederskulturen är man så noga med vem barnen väljer som partner att man är beredd att döda om valet inte passar släkten. Det finns inom de kretsarna därför ett socialt tryck som gör att barnen tänker efter innan de beslutar sig för vem som blir deras livspartner.

I den svenska kulturen har vi också i alla tider varit noga med partnerval. Det är först under de senaste decennierna, som det spårat ur fullständig. Unga svenska män uppför sig som svin istället för gentlemän, unga svenska kvinnor beblandar sig otidiga främlingar som ingen normal kvinna vill ha i sin närhet, allra minst bilda familj med.


Politikerna och medierna vill att hon ska skaffa barn med en man från någon främmande kultur, gärna Afrika eller Mellanöstern. Men helst ser de att hon är barnlös. En klok svensk vill att hon gifter sig med en sund svensk man, blir lycklig, skaffar flera barn och uppfostrar dem väl.

Politikerna i riksdagen och medier som Aftonbladet och Expressen går i spetsen för samhällsupplösningen. Deras nationsfientliga verksamhet måste stoppas och ersättas med folkupplysning av det sunda slaget. AB


Yttrandefriheten tynar bort

juni 12, 2008

Nationaldemokraterna har varit mycket aktiva med att dela ut information på olika skolor. Så aktiva att vissa individer i Sverige gjort allt för att stoppa dem. Efter flera incidenter och anmälningar till JK fick nd formellt stöd för att fortsätta dela ut information till skolelever.

Trots det så har Nationaldemokraterna fått nya problem med odemokratiska element i vissa skolor. När nd nu senast sökte bokbord på två skolor i Södertälje fick de avslag. Södertälje kommun gör nu allt för at förhindra nd att använda sina medborgerliga rättigheter. Utbildningskontoret skyller på att det finns risk för bråk från autonoma. Istället för att kontakta polisen och begära polisskydd om det skulle behövas visar man att samhället kapitulerat inför grov brottslighet.

Se filmen om hur lärarna agerade på en skola när nd delade ut flygblad.

Läs mer här.